วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ฟิวส์โดนน้ำเข้าไปทำให้ขั้วฟิวส์เป็นสนิม

ปั๊มบูชเตอร์รถโฟล์คลิฟท์แดวู 4.5 ตัน

เซ็นเซอร์พวงมาลัย 7FBR15 TOYOTA FORKLIFT

สายไฟไหม้

ทดสอบรถฮิตาชิ

ทดสอบรถฮิตาชิ

Ezgo error code 5,3

Ezgo error code 5,3

HITACHI ERROR CODE 4,3