วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ถ่ายรูปส่งให้หัวหน้าช่วยวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน

Ezgo rxv golf carts curtis controller 1206AC-5201

แนะแนวทางการซ่อม NYK-50

CONTACTOR NYK​ FORKLIFT​ -​50

อุปกรณ์เสื่อมสภาพวิเคราะห์ยาก

มอเตอร์สตาร์ทรถกอล์ฟF1กับA2

น้ำมันเกียร์เข้าไปในระบบหล่อเย็น

ลิมิตสวิทช์เสีย

ผลเสียของการทดสอบรีเลย์ภายในกล่องควบคุม