วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ให้ปลอดภัย


การขับรถโฟล์คลิฟท์

1. ขับรถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น
2. ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถForklift(โฟล์คลิฟท์)และในกรณีพบความเสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที
3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะที่ขับรถForklift(โฟล์คลิฟท์)
4. ก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องForklift(โฟล์คลิฟท์)ต้องดึงเบรคมือ และปลดเกียร์ว่างเสียก่อน
5. ต้องปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ และใช้อัตราความเร็วที่โรงงานนั้น ๆ กำหนดไว้
6. อย่าออกรถForklift(โฟล์คลิฟท์)หรือหยุดรถForklift(โฟล์คลิฟท์)ทันทีทันใด
7. ต้องขับรถทิ้งระยะห่างจากคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย
8. เวลาขับรถสวนกันต้องเผื่อระยะห่างระหว่างรถForklift(โฟล์คลิฟท์)ให้เพียงพอ
9. ก่อนขับรถForklift(โฟล์คลิฟท์)ลอดผ่านที่ใด ๆ ผู้ขับต้องแน่ใจว่าสามารถขับลอดผ่านได้อย่างปลอดภัย
10. เพื่อความปลอดภัยก่อนเลี้ยว ถึงทางแยกหรือถอยหลังต้องให้สัญญาณแตรทุกครั้ง
11. เมื่อขับรถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ขึ้นเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ ให้ขับรถไปข้างหน้า ในกรณีที่มองข้างหน้าไม่เห็นเนื่องจากของที่บรรทุกบังสายตา คนขับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางอยู่ด้านหน้าเสมอ
12. เมื่อขับรถForklift(โฟล์คลิฟท์)ยกลงเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ ให้ขับรถถอยหลัง เมื่อลงเนินเสมอ
13. การขับรถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ข้ามทางรถไฟต้องไปช้า ๆ เป็นแนวทะแยง
14. ขับรถช้า ๆ เมื่อผ่านทางที่เปียกลื่น
15. ขณะขับรถอย่ายื่นมือ หรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถ
16. ห้ามขับรถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ในขณะที่มีอาการง่วง มึนงงหรืออยู่ในอาการเมา
17. ห้ามยกงาสูงค้างไว้ในกรณีวิ่งรถเปล่า
18. ควรมีแผ่นป้ายบอกเตือนความปลอดภัยในแต่ละจุด
19. เลือกใช้ Pallet ให้เหมาะสมกับของที่จะยก
20. ตั้งระยะความกว้างของงาให้เหมาะสม
21. ต้องมั่นใจว่าวัสดุสิ่งของที่บรรทุกอยู่บน Pallet ที่ปลอดภัยและบรรทุกอยู่ในสภาพที่มั่นคงก่อนขับเคลื่อนรถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)
22. เมื่อบรรทุกของและนำรถForklift(โฟล์คลิฟท์)ออกอย่าวิ่งยกงาสูงควรให้ระดับงาสูงจากพื้นผิวประมาณ 8 นิ้ว
23. อย่ายกของที่บรรทุกไว้สูงขณะที่รถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)วิ่งผ่านพื้นที่ลาดเอียงต่างระดับ
24. ห้ามยกของหรือขับรถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)โดยการเอียงงาไปทางด้านหน้ารถ
25. ห้ามใช้รถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ดันวัสดุสิ่งของ
26. ในขณะที่ยกของขึ้นหรือลงควรทำอย่างระวังเพื่อป้องกันการเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น
27. ห้ามยกของถ้ารถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ไม่อยู่บนพื้นระดับเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
28. ห้ามบรรทุกของสูงหรือมีน้ำหนักของเกินอัตรากำลังของรถForklift(โฟล์คลิฟท์) ตามรุ่นที่ระบุไว้
29. ถ้าของบรรทุกมีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ควรขับรถถอยหลัง
30. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน หรือเดินผ่านใต้เงารถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)
31. ใช้ตะแกรงกั้นของและหลังคานิรภัยสำหรับการใช้งานยกของสูง ๆ
32. หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เสียการทรงตัว
33. ระวังท้ายปัด
34. ห้ามใช้รถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)แทนลิฟท์
35. ห้ามใช้รถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)ขับแข่งขัน
36. ห้ามใช้รถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)เป็นรถรับส่งผู้โดยสาร
37. ขณะจอดอยู่กับที่ ต้องลดงาลงวางติดกับพื้นก่อนทุกครั้ง
38. ห้ามสูบบุหรี่ และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน
39. ตรวจตรารถยกForklift(โฟล์คลิฟท์)เมื่อเลิกงาน
40. ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

WWW.PCNFORKLIFT.COM 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น