วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าด้วยความปลอดภัย

ท่าเทียบขนถ่ายสินค้า(Dock)

ท่าเทียบขนถ่ายสินค้าเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านและแฝงด้วยอันตราย การบาดเจ็บจำนวนมากเป็นผลมาจากรถยกตกจากท่าเทียบ หรือ สินค้าตกใส่คน เป็นต้น
ข้อควรปฏิบัติบนท่าเทียบขนถ่ายสินค้า
๐  การเคลื่อนย้ายน้ำหนักสินค้าขึ้นลงทางลาดชัน ควรให้น้ำหนัก
   สินค้าอยู่ด้านที่สูงกว่า
๐  งาของรถยกที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุกต้องอยู่ในตำแหน่งทิ่มลงเสมอ
๐  ใช้หมอนหนุนรองล้อรถลากพัลเลทที่จอดเสียบนท่าเทียบหรือที่ลาดชันเสมอ
๐  ติดป้ายเตือนไว้ที่คันบังคับรถให้ผู้อื่นรู้ว่ารถมีปัญหา
๐  ถอดกุญแจออกจากรถเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำรถไปใช้

การใช้งานรถลากที่บังคับด้วยมือ(Hand Truck)

กิจกรรมในคลังสินค้าประกอบไปด้วยการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องมืออุปกรณ์ และวัตถุดิบ มากมาย พนักงานต้องใช้รถลากที่บังคับด้วยมืออย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น และสินค้าที่เคลื่อนย้าย

ข้อควรปฏิบัติในการขึ้นของ ลงของ และเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ค่อยๆเสียบงาของรถลากเข้าไปด้านล่างของสินค้าให้ได้ตำแหน่งที่
   เหมาะสมก่อนจึงดันงาเข้าไปจนสุด
๐  ให้คนช่วยกำกับทาง เมื่อต้องขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่จนบดบังทิศทางที่
    ต้องการเคลื่อนย้าย
๐   รักษาจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักบรรทุกไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด ด้วยการจัด  
    วางน้ำหนักบรรทุกที่หนักกว่าไว้ด้านล่างเสมอ
๐   ให้น้ำหนักแรงผลักไปที่สิ่งของที่บรรทุกเพื่อถ่ายแรงผลักไปที่เพลาล้อ แทนที่
    จะถ่ายผ่านมือบังคับของรถ
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานแม่แรงยกลากพาเลท
เฉพาะผู้ที่ได้รับหมอบหมายเท่านั้นสามารถใช้งานแม่แรงยกลากพัลเลทได้
๐  ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกำหนด ดูได้จากแผ่นบอกพิกัดน้ำหนักบรรทุกที่
   ติดไว้กับแม่แรง
๐  เริ่มเคลื่อนย้ายและหยุดรถแม่แรงอย่างช้าๆเพื่อป้องกันของที่บรรทุกเลื่อนล้ม
๐  การใช้งานปกติใช้การดึงรถแม่แรงเสมอ จะใช้วิธีดันรถในกรณีของการ
    เคลื่อนย้ายลงเนิน หรือเคลื่อนผ่านช่องผนังที่แคบ หรือมีสิ่งกีดขวาง
๐  ให้คนช่วยกำกับทางถ้าไม่สามารถเห็นทางได้ชัดเจน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น