วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์

ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะมีสมรรถนะมากหนือน้อย ขึ้นอยู่กับองคืประกอบสำคัญหลายประการ ดังนี้ 1.กำลังอักในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 2.จังหวะการจุดระเบิดหรือองศาการจุดระเบิด 3.อัตราส่วนผสมอากาศกับนำ้มันเครื่องเชื้อเพลิง 4.นำ้มันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีอ๊อกเทนถูกต้อง 5.อัตราส่วนการอัด 6.ความจุของกระบอกสูบ 7.ประสิทธิภาพในการดูดไอดี องค์ประกอบเหล่านี้ต้องได้ค่าตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากองค์ประกอบใดมีค่าไม่ถูกต้อง จะทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง

WWW.PCNFORKLIFT.COM

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น