วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ระบบควบคุมและเบรกรถโฟล์คลิฟท์ (control & brake system forklift)

ระบบควบคุมและเบรก (control & brake system)
สิ่งที่สำคัญในข้อกำหนดด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างต่างๆ และการควบคุมการขับเคลื่อนของตัวรถ ได้แก่
1.การกำหนดรัศมีวงเลี้ยวและขนาดกว้าง ยาว สูงของตัวรถชัดเจนและเหมาะสม สีรถต้องเป็นสีที่ตัดกันกับอุปกรณ์อื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมที่ทำงาน เพื่อให้เห็นได้ชัดว่ารถยกกำลังทำงานหรือวิ่งไปมา ดังนั้น จึงได้พบเห็นเสมอว่ารถยกทั่วไปมีสีฉูดฉาดและสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เช่น สีส้ม สีเหลือง สีแดง เป็นต้น
2.การควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อน จะต้องมีความเร็วที่กำหนดเหมาะสม ไม่เร็วเกินไป มีความสามารถในการไต่ทางลาดชันและข้ามสิ่งกีดขวางได้ระดับหนึ่ง อุปกรณ์ที่บังคับเดินหน้าถอยหลังจะต้องสอดคล้องกับทิศทางเช่นเดียวกัน อุปกรณ์ที่บังคับเลี้ยงซ้ายขวาต้องมีลักษณะการทำงานสอดคล้องกับทิศทางการเลี้ยว
3.พวงมาลักที่ใช้จะต้องคืนตัวได้และสามารถบังคับด้วยมือเดียวได้ ดังนั้น พวงมาลัยรถยกจึงมีปุ่มเพิ่มขึ้น เพื่อให้บังคับทิศทางรถด้วยมือเพียงข้างเดียวได้สะดวก เหตุที่ต้องออกแบบเช่นนี้ เพราะรถยกต้องทำงานด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันในขณะขับเคลื่อน เช่น ต้องมีมือเหลือที่จะยกงาขึ้นลง หรือโยกหน้าหลัง เป็นต้น
4.ระบบเบรกเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกประการหนึ่ง รถยกจะมีเบรกหลายแบบ ซึ่งนอกจากการเบรกในเวลาทำงานที่เรียกว่า service brake แล้ว ยังมีระบเบรกในขณะที่รถจอดอยู่กับที่เรียกกันว่าเบรกอัตโนมัติ หรือ parking brake ช่วงป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนตัวหรือลื่นไถลโดยไม่มีคนขับ
มาตราฐานที่ดีได้กำหนดน้ำหนักของเบรกที่จำเป็นของรถยกแต่ละรุ่น เพราะน้ำหนักตัวรถและความเร็วรถที่มีไม่เท่ากัน ทำให้ต้องมีน้ำหนักของเบรกเพียงพอกับรถชนิดนั้นๆ
5.รถยกประเภทเดินตามที่มีระยะหัว tiller ตั้งตรงกับนอนราบ ต้องมีระยะเบรกในตัวและยังต้องมีระบบเบรกชนิดพิเศษที่หัว tiller โดยคำนึงถึงรถเวลาถอยหลังมาหาคนขับ ถ้าบังเอิญคนขับถอยเข้าสู่มุมอับหรือติดกำแพง ระบบเบรกที่หัว tiller จะกระแทกกับคนขับ แล้วทำให้รถยกวิ่งกลับทิศทางได้ทันที เรียกว่า “reversing moving”
6.การวางตำแหน่งคานบังคับ ต้องเรียงตามที่กำหนดไว้ในมาตราฐาน กล่าวคือ ให้เรียงตามลำดับจาก A B C เพื่อช่วยให้คนขับรถยกสามารถบังคับรถได้ทุกคันเหมือนกันหมด และไม่เกิดความผิดพลาดในการบังคับ
A = คานสำหรับยกงาขึ้นลง
B = คานสำหรับการโยกเสาเอนหน้าหลัง
C = คานสำหรับอุปกรณ์เสริม

การคำนวณหารถยกโฟล์คลิฟท์ทั้งหมดที่จะใช้งานในคลัง

ดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า  การเลือกใช้รถยกโฟล์คลิฟท์ จะต้องคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักของแพลเลทสินค้าแต่ละแพทเลท  ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึง ชนิดและความสูงของชั้นวาง ที่ติดตั้งอยู่ในคลัง    หากเป็นการวางแผนครั้งแรก ก็จะต้องคิดถึง อุปกรณ์ทั้งสามชนิดนี้ไปพร้อม ๆ กัน คือ
Pallets  +  Racking +  Lift Trucks
-      ปัจจัยแรก คือ สินค้าบนแพลเลทที่จะยกนั้น  มีกี่ขนาด กี่ชนิด  มีน้ำหนักแบ่งเฉลี่ยได้กี่ขนาด เช่น  อาจแบ่งเป็น  < 1000 kg,   1000 – 1500 kg ,  1500-2000 kg, >2000kg  เป็นต้น   เพราะโดยทั่ไป  ความสามารถของรถยกโฟล์คลิฟท์ จะกำหนดกันที่  1 ตัน  1.5 ตัน 2 ตัน  2.5 ตัน  …….
-       ปัจจัยที่ 2  ต้องพิจารณาว่า ลักษณะงานที่รถยกโฟล์คลิฟท์จะต้องทำนั้น ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง  เช่น  ต้องเคลื่อนย้ายตามแนวราบ ในระยะทางที่ค่อนข้างไกล  หรือ ยกเก็บและเบิกจากชั้นถี่มากน้อยแค่ไหน   พื้นที่ทำงานกว้างแคบแค่ไหน
-      ปัจจัยที่ 3   ปริมาณงานที่จะต้องบรรลุในแต่ละช่วงเวลา  โดยคำนวณจากจำนวนชั้น หรือน้ำหนักทั้งหมด ว่าจะต้องใช้รถชนิดใด อย่างละกี่คัน จึงจะทำงานได้ทันตามกำหนด เพราะรถแต่ละคันมีขีดจำกัดในการทำงาน
-      ปัจจัยที่ 4  คือความสามารถของรถยกโฟล์คลิฟท์แต่ละคัน โดยคิดเป็น  tons per manhour
สิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอคือ
  1. รถยกโฟล์คลิฟท์ไม่ได้ทำงานเต็มพิกัดน้ำหนักตลอดเวลา
  2. รถยกโฟล์คลิฟท์วิ่งตัวเปล่าขากลับเสมอ คือ ทำงานยกเพียงครึ่งเวลา
  3. รถยกโฟล์คลิฟท์ไม่สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงสุด และยกน้ำกนักสูงสุดได้ทั้งวัน
เวลาทำงานจริงจะมีเพียงประมาณ 33%  ของตัวเลขในสเปคเท่านั้น
-          ปัจจัยที่ 5  สภาพแวดล้อมและพื้นที่ มีส่วนสำคัญในการทำให้รถยกโฟล์คลิฟท์ทำงานได้ช้าหรือเร็ว เช่น  ความกว้างของประตู ทางวิ่ง ความสูงของเพดาน พื้นที่ลาดชัน การไต่ระดับ อุณหภูมิ เป็นต้น
-          หลังจากพิจารณาทุกปัจจัยแล้ว  ให้แบ่ง unit load ออกเป็นระดับ และคำนวณ เป็น  %  เช่น  >2000 kg 3%, 1500-2000kg 9%,  1000-1500kg 23%, <1000kg 65%
การซื้อรถ อาจแบ่งเป็น รุ่น 1 ตัน 5 คัน, 1.5 ตัน 2  คัน, 2 ตัน 1 คัน,  และ 3 ตัน 1 คัน
ทางเลือก อาจเป็น รุ่น 1.5 ตัน 6 คัน , 3 ตัน 2 คัน  ก็ได้  แต่จะต้องไม่ลืมว่า รถใหญ่ จะกินพื้นที่ในการกลับลำรถมากขึ้น ทางวิ่งต้องกว้างขึ้น กินน้ำมันมากขึ้น  ด้วย

WWW.PCNFORKLIFT.COM 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น