วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

spare parts forklift

Transmission parts

Cable, clutch ; 
CABLE,ENGAGE ; 
CASE SUB-ASSY,OIL PUMP ; 
COVER ASSY,CONTROL VALVE SMALL UPPER ; 
cover, input shaft ; 
FLEX PLATE ; 
GEAR,IDLER ; 
GEAR,INPUT ; 
INSULATOR MOUNTING ; 
JOINT ASSY,UNIVERSAL ; 
OIL Pump ; 
regulating stem ; 
RING GEAR ; 
SHAFT ,INPUT ; 
SHAFT,COUNTER ; 
SHAFT,IDLER ; 
SOLENOID VALVE ; 
SPIDER SET,UNIVERSAL ; 
STRAINER ; 
STRAINER SUB-ASSY,OIL ; 
SYCHRO NIZER ASS`Y ; 
Torque Converter ; 
TORQUE CONVERTOR HEAD ; 
Transmission Kit ; 
Transmission Repair Kits ; 
VALVE ASSY,CONTROL,W/REGULATOR ; 

brake and clutch parts


BOOSTER O/H KIT,CLUTCH ;
BRAKE ASSY,WHEEL ;
BRAKE ASSY,WHEEL REPAIR KITS ;
Brake booster ;
Brake Cable ;
BRAKE PADS ;
Brake Shoe ;
CABLE ASSY,PARKING ;
CLUTCH DISC ;
Clutch Master ;
Clutch O/H KIT ,MASTER ;
Clutch O/H KIT,RELEASE ;
COVER ASSY-CLUTCH ;
CYLINDER ASSY,CLUTCH RELEASE ;
CYLINDER O/H KIT,MASTER ;
CYLINDER O/H KIT,WHEEL ;
Housing Clutch ;
Master Cylinder ;
PLATE,CLUTCH ;
SCREW SUB-ASSY,ADJUSTING ;
SCREW SUB-ASSY,ADJUSTING,RH ;
SPRING,TORSION ;
Wheel Cylinder ;

Electrical/Manual lift truck

Bush ;
Loading Wheel 
Manual forklift 
MANUAL PALLET TRUCKS PU BIG WHEEL 
MANUAL PALLET TRUCKS PU Small WHEEL 
Shaft ;
Solenoid Switch 

Electrical parts


ACTUATOR ;
ALTERINATOR ;
BACKUP ALARMS ;
Battery ;
BREAK LIGHT SWITCH ;
Brush ;
Bulb ;
CABLE,SPARK PLUG ;
CHARGER ;
COMBINATION SWITCH ;
CONNECTOR ;
CONTACT SUB-ASSY ;
CONTACTOR ASSY ;
CONTROLLER ASSY ;
DISTRIBUTOR ;
DISTRIBUTOR CAP ;
DRIVE MOTOR ;
ELECTRIC CABLE ;
ELECTRONIC CARDS ;
EMERGENCY DISCONNECT SWITCH ;
Fuse ;
GLOW PLUG ;
Head Light Switch ;
Horn ;
HORN BUTTON ;
Ignition ;
INDICATOR SWITCH ;
LAMP ASSY,HEAD ;
LAMP ASSY,REAR ;
LAMP WARNING ;
LAMP,COMBINATION FR Head ;
MICRO SWITCH ;
MODULE ;
MOTOR ASSY,POWER STEERING ;
POTENTIOMETER ;
ROTOR ;
SENSOR ;
SENSOR ASSY, TORQUE ;
SPARK PLUGS ;
Starter ;
SWITCH ASSY,IGNITION STARTER ;
SWITCH FORWARD/REVERSE ;
SWITCH,BACKUP ;
Traction battery ;
WATER TEMP SENDER ;

engine parts

AIR FILTER ;
BEARING SET,CAMSHAFT ;
BEARING SET,CONNECTING ROD ;
BEARING SET,MAIN ;
BEARING SET,MAIN ;
Belt ;
BUSHING,CONNECTING ROD ;
CAMSHAFT ;
CAP SUB-ASSY,FUEL ;
CARBURETOR ;
connecting rod ;
COVER,THERMOSTAT ;
Crankshaft ;
cylinder block ;
Cylinder Head ;
Diesel oil pump Solenoid ;
diesel pump ;
Engine ;
ENGINE MOUNT ;
FAN ;
Fan Belt ;
Fan Cooling ;
FILTER FUEL ;
Flywheel ;
Fuel Filter ;
Fuel Injector ;
FUEL PUMP ;
GEAR,IDLE (FOR CAMSHAFT) ;
HEAD GASKET ;
HOSE,WATER BYPASS ;
HOUSING-FLYWHEEL ;
Injection Nozzle ;
Liner ;
LINER KIT ;
LOCK VALVE ;
OIL COOLER STD ;
OIL FILTER ;
Oil Pump ;
OULET VALVE ;
PIPE,WATER OUTLET ;
Piston ;
Piston Ring ;
PLATE,THRUST ;
PULLEY,CRANKSHAFT ;
PUMP HEAD ;
RADIATOR ;
RADIATOR CAP ;
REGULATOR ASSY,LPG ;
Repair Kit OVERHAUL ;
Ring Gear ;
ROD,PUSH ;
SEAL VALVE ;
SHAFT SUB-ASSY,VALVE ROCKER ;
Starter Support ;
TAPPET,VALVE ;
THERMOSTAT ;
Thermostat housing ;
Timing Belt ;
Timing Chain ;
TIMING GEAR,CRANKSHAFT ;
VALVE GUIDE,EXHAUSE ;
VALVE GUIDE,INLET ;
VALVE SEAT,INLET ;
VALVE SEAT,OUTLET ;
VALVE SUB-ASSY,SOLENOID,LPG ;
VALVE,INLET ;


Water Pump ;

WWW.PCNFORKLIFT.COM

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น